Stay Home Header

Wydanie z kwietnia 2020 r.

Przekształcenia podczas pandemii

W 2020 roku spółki Koch pomimo zmian popytu podtrzymały zaangażowanie w doskonalenie produktów i procesów.

Rok 2020 z perspektywy czasu

Podejmowane w okresie ostatnich pięciu lat działania mające na celu rozwój infrastruktury informatycznej spółki Koch umożliwiły jej pracownikom przejście w krótkim czasie na pracę zdalną.

Praca w Wuhan

Stawiając na pierwszym miejscu zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, Molex od początku rozprzestrzeniania się COVID-19 skupił się na zdalnej obsłudze klientów.

Dotarcie na miejsce bez podróżowania

Narzędzia rzeczywistości rozszerzonej pomagają pracownikom spółek Koch szkolić się i zdalnie odwiedzać placówki.

Przygotowani do przekraczania celów

Dzięki wdrożeniu twórczej destrukcji i nowych technologii grupa Produktów budowlanych Georgia Pacific mogła zaspokoić gwałtowny wzrost popytu.

Problemy z papierem

Gdy w ubiegłym roku papier toaletowy stał się towarem deficytowym, Georgia-Pacific znalazła sposób na uzupełnienie jego braków na sklepowych półkach.

Widząc podwójnie

W związku z większą liczbą pracowników pracujących zdalnie Flint Hills Resources stosuje trójwymiarowe skany zakładów i technologię monitorowania w celu zarządzania działalnością operacyjną.

Kto jest niezbędny?

Pracownicy działów prawnych Koch we wszystkich spółkach Koch współpracują ze sobą skuteczniej dzięki zmianom obejmującym wszystkie piony.

Czy to w chociaż niewielkim stopniu możliwe?

Dzięki pomocy KES i kilku działów Koch, zajmująca się obrazowaniem spółka DarkVision otworzyła swoją pierwszą placówkę na terenie Stanów Zjednoczonych w trakcie światowej pandemii.

Realizowanie swojego potencjału

Charles Koch oferuje pięć sugestii dotyczących dążenia do samorealizacji i sukcesu w gwałtownie zmieniającym się świecie.

Wyszukuj i pozwól innym Cię znaleźć na platformie EverLearn

Pozyskuj informacje i wiedzę specjalistyczną dzięki nowej i funkcjonującej w całym przedsiębiorstwie platformie do wyszukiwania od firmy Koch.

Wydanie ze stycznia 2021 r.

Koch as a Republic of Science

Koch Labs is an application of the Republic of Science that calls for the sharing of knowledge, which is essential for scientific and social innovation and progress. It is why we strive to continually build knowledge networks of all kinds within the company and throughout the world. I urge you to...

An Experimental Playground

Koch Disruptive Technologies has been able to provide something most funding sources cannot: an effective laboratory for validating complicated concepts.

Metal 3D Printing

“Additive manufacturing — what the world calls 3D printing — still seems new and exciting to most people,” said David Dotson, president of Koch Engineered Solutions. “But even something as new as this is not exempt from transformation. The team at Desktop Metal is ve...

The Last Mile

For sellers of all kinds, it’s the “last mile” — that portion of a delivery’s journey ending at your doorstep — that is the most expensive.

Words for the Wise

Four books in 14 years.  Here’s how to get yours.

Wydanie z października 2020 r.

Believe in People: Bottom-Up Solutions for a Top-Down World

Charles Koch explains why he and Brian Hooks wrote this new book about bottom-up solutions for a top-down world.

Four Core Institutions of Society

Discover how bottom-up solutions are being implemented in communities, education, business and government.

Wydanie z kwietnia 2020 r.

The New myHR

When government officials around the world began issuing bans and shutdown orders in response to the coronavirus pandemic, Koch was able to identify employees affected by those orders in record time, thanks to a new technology platform called myHR. “This new tool couldn’t have come at...

All In. All Together.

With all the challenges and disruptions affecting us these days, it would be easy to overlook a significant ­­— and positive — change that happened April 1: the introduction of Koch Global Services Group. KGS is the new name for the shared services teams that have been known b...

Transformative Times

Once again, I want to commend you for all that you are accomplishing during these uncertain and challenging times. The fact that we remain committed to providing the essential products and services that people value and rely on is exemplary. This important work is more vital than ever, and I than...

Wydanie z maja 2019 r.

The Evolution of Criminal Justice Reform

HOW IT ALL BEGAN I was fortunate. I learned this at a very early age growing up in Worcester, Massachusetts, in the 1970s and ‘80s during the advent of the War on Drugs. In hindsight, it had a lot to do with parents who encouraged me and held me accountable, who taught me the differenc...

Molex: Driving Change

When Charles Koch went away to college, one of the things he wanted most was a car. That was something his father, Fred Koch, insisted Charles didn’t need.Without telling Fred, Charles managed to scrape together enough cash to buy “a used Oldsmobile. I think I paid maybe $200 for it. ...

Tutaj znajdziesz poprzednie Discovery biuletynów